سختگیری‌های داخلی برای صنایع نابودکننده است / صنعت شیشه، یک صنعت پاک است

  • 1398/11/25
  • 12:02
سختگیری‌های داخلی برای صنایع نابودکننده است / صنعت شیشه، یک صنعت پاک است

مدیرعامل شیشه اردکان بابیان اینکه امروز صنایع در جنگ اقتصادی قرار دارند، گفت: علیرغم تحریم‌های خارجی، شدیدترین فشارهای داخلی بر صنایع اعمال می‌شود و سختگیری‌های داخلی برای صنایع نابودکننده است.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار