بانک رفاه سامانه نظر سنجی از مشتریان مبتنی بر QR Code را ارائه کرد

  • 1398/11/23
  • 17:01
بانک رفاه سامانه نظر سنجی از مشتریان مبتنی بر QR Code را ارائه کرد

در راستای تغییر رویکرد نظرسنجی از روش سنتی به روش مکانیزه، بانک رفاه روش نظرسنجی از مشتریان مبتنی بر QR Code را ارائه کرد.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار